• 2. červen 2016


  (NE)VINEN?

  Dne 2.6.2016 od 17 hod se v Dětském domově a Školní jídelně Olomouc uskuteční preventivní program pro děti ve věku od 12 do 17 let. Pozvání přijali kromě naší kanceláře i brněnský advokát Mgr. Michal Vávra, z Olomouce pak soudkyně JUDr. Michaela Burešová a státní zástupce JUDr. Jindřich Pazdera.

  V rámci simulovaného soudního procesu s mladistvým budou mít děti možnost poznat nejen soudní fázi trestního řízení, ale taktéž se do ní aktivně zapojit v roli poroty. Cílem projektu je seznámit děti s důsledky kriminálního jednání mladistvých a zároveň je pozitivně motivovat různorodostí právních profesí k výběru budoucího zaměstnání.

 • 27. leden 2016


  Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém jednání dne 13.1.2016 přijalo stanovisko, jež mimo jiné odstraňuje pochybnost o právní povaze lhůty stanovené korporacím pro jejich podřízení se zákonu o obchodních korporacích. Stanovisko jednoznačně uvádí, že lhůta pro podřízení se ZOK je pouze pořádková. Celé stanovisko si můžete přečíst zde.
 • 27. únor 2015


  Upozorňujeme naše klienty, že v souvislosti s novelizací § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, mají od 1.1.2015 všechny daňové subjekty, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, povinnost činit veškerá podání vůči finančnímu úřadu pouze elektronicky.
 • 9. září 2014


  Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dne 20. 8. 2014 po necelých osmi měsících účinnosti nového občanského zákoníku pracovní verzi připravovaného návrhu jeho novely. Představenstvo České advokátní komory zveřejněný návrh a zaujalo názor, že takto rozsáhlá novela bez předchozí hluboké analýzy a v situaci, kdy je nový občanský zákoník účinný pouze 8 měsíců, není žádoucí. Více...
 • 1. leden 2014


  Od 1. 1. 2014 začne platit nový občanský zákoník (NOZ), který komplexně upravuje oblasti občanského a rodinného práva a sjednocuje závazkové právo v občanskoprávních i obchodněprávních vztazích. Naše kancelář se na tuto zásadní změnu v civilním právu dlouhodobě připravuje a účastní vzdělávacích akcí, a proto Vám budeme připraveni poskytnout kvalitní právní služby od počátku účinnosti NOZ.
 • 8. listopad 2013


  Zúčastnili jsme se semináře ČAK v Ostravě na téma "Společné jmění manželů v novém občanském zákoníku" přednášeného Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., soudcem Nejvyššího soudu ČR
 • 1. listopad 2013


  Spustili jsme nové webové stránky