PRÁVO PRO OBČANY

Občanům poskytuje naše advokátní kancelář široký rozsah služeb v oblasti civilního práva. Zejména se zaměřujeme na tyto oblasti:

  • právo nemovitostí - dispozice s nemovitostmi, užívání nemovitostí, bytové právo (více)
  • rodinné právo - rozvod manželství, úprava poměrů dětí, výživné, manželské majetkové právo (více)
  • pracovní právo - vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů, odměňování, cestovní náhrady (více)
  • vlastnictví - převody vlastnictví, vypořádávání spoluvlastnictví
  • závazkové právo - sepis a konzultace smluv, zajištění dluhů, vymáhání závazků
  • ochrana spotřebitele
  • oddlužení

Ve všech těchto oblastech poskytujeme právní poradenství, sepis a posouzení dokumentů i zastoupení před soudními a správními orgány.