JUDR. ZLATA MÁJOVÁ

JUDr. Zlata Májová se narodila v Krnově.

V roce 1978 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1979 na stejné fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku. V letech 1978 až 1990 byla zaměstnána jako podnikový právník státních podniků zabývajících se maloobchodem, v roce 1990 složila zkoušku komerčního právníka a dnem účinností zákona o advokacii č. 85/1996 Sb. se stala podle tohoto zákona advokátkou.

V průběhu již více než 20 let trvající advokátní praxe se zaměřila zejména na právo obchodní a občanské, její klientela je tvořena významnými výrobními, obchodními a přepravními společnostmi, ale i drobnými podnikateli a občany.
JUDR. ZUZANA ZRŮBKOVÁ

JUDr. Zuzana Zrůbková se narodila v Olomouci.

V roce 2003 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a nastoupila do advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky. V průběhu zaměstnání získala praxi ve všech oblastech civilního práva, zejména pak v právu nemovitostí, závazkových vztazích, právu z vnitrostátních i zahraničních přeprav, právu pracovním a rodinném.

Po úspěšném složení advokátní zkoušky v prosinci 2006 zahájila samostatný výkon advokacie a v roce 2014 absolvovala rigorózní řízení.

Vedle výkonu advokacie působila v letech 2008 až 2013 jako lektorka doktorandského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a kurzů pracovního práva pořádaných pro obchodní společnosti.