POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI PODNIKATELŮM

Stěžejní oblastí činnosti naší advokátní kanceláře je poskytování právní pomoci podnikatelům, a to obchodním společnostem i fyzickým osobám.

Dlouhodobá spolupráce a vzájemná důvěra advokáta a klienta pomáhá řešit právní problémy neodmyslitelně spjaté s podnikáním.


Agenda spojená s existencí subjektů

Právní pomoc v souvislosti s existencí právnické osoby zahrnuje přípravu podkladů, vyhotovení dokumentů, zajištění notářského zápisu a úkony spojené se zápisem do obchodního rejstříku, a to zejména:

  • založení společnosti
  • převody obchodních podílů, převody akcií
  • změna právní formy, včetně změny z fyzické osoby na právnickou
  • změna názvu nebo sídla obchodní společnosti, bydliště společníků
  • změny v orgánech obchodní společnosti
  • zvyšování a snižování základního kapitálu
  • příprava a realizace valných hromad


Smluvní agenda

Pro vztahy s dodavateli, odběrateli a dalšími obchodními partnery vyhotovíme smlouvy, které ochrání zájmy našich klientů. Připravujememe smlouvy rámcové i vztahující se k jednorázovému obchodnímu případu, smlouvy formulářové nebo smluvní vzory. Poskytujeme rovněž konzultaci a úpravu smluv předložených obchodními partnery našich klientů a jednáme s nimi o jejich změnách.


Agenda pohledávek

Za účelem zajištění a zvýšení právní jistoty našich klientů v oblasti obchodních vztahů jim poskytujeme právní pomoc v oblasti vymáhání pohledávek, převodů pohledávek, zápočtů pohledávek a zajišťování pohledávek.


Zastoupení ve sporech

Vedle nesporné agendy zastupujeme klienty i ve sporech před soudy všech stupňů a před rozhodčími soudy v řízeních, jejichž předmětem jsou občanskoprávní, obchodněprávní i pracovněprávní vztahy.