ORIENTAČNÍ CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

Naše kancelář za své služby účtuje obvykle ceny sjednané s klientem smluvně. Jejich výše je určena druhem poskytované právní pomoci, její pracností, speciálností řešeného problému, finanční hodnotou věci, ale také délkou spolupráce s klientem, či jeho finančními možnostmi.

Podle povahy věci je možno sjednat odměnu advokáta dvěma způsoby:

  • odměna za vyřízení věci – je sjednána pro konkrétní úkon, u nějž je od počátku zřejmá jeho časová a odborná náročnost, zejména v případě vyhotovení dokumentů; ceny nejběžnějších úkonů naleznete níže
  • hodinová sazba – je sjednána pevnou částkou za hodinu práce a účtována měsíčně podle skutečně poskytnutého časového rozsahu práce v konkrétní kauze; při vyúčtování se započítává každá započatá čtvrthodina poskytnutí právní pomoci, hodinová sazba činí obvykle 2 000 Kč za hodinu

Není-li odměna sjednána ani jedním z výše uvedených způsobů, je určena vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.