PRACOVNÍ PRÁVO

Oblast pracovního práva prošla v posledních deseti letech dvěma zásadními změnami. První z nich bylo přijetí nového zákoníku práce účinného od 1. 1. 2007 a další podstatné změny přinesla novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2012. Vedle těchto velkých úprav dochází průběžně k dalším drobnějším změnám pracovněprávních předpisů.

Právní pomoc poskytujeme v oblasti pracovního práva zaměstnavatelům i zaměstnancům.


Vyhotovení pracovněprávních dokumentů

V souvislosti se vznikem, trváním a zánikem pracovního poměru Vám vyhotovíme, případně posoudíme a zrevidujeme dokumenty, a to zejména:

 • vznik pracovního nebo obdobného poměru - pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
 • změny pracovního poměru - dohoda o změně pracovního poměru v oblasti místa výkonu práce, druhu práce, apod.
 • zánik pracovního poměru - výpověď, okamžité zrušení, dohoda o skončení pracovního poměru
 • další dokumenty - dohoda o hmotné odpovědnosti, apod.


Poradenství v pracovněprávních vztazích

Pokud se chystáte učinit nějaký právní úkon vůči svému zaměstnanci nebo zaměstnavateli a nejste si jisti, jaké může mít právní dopady, poskytneme Vám v této problematice konzultaci a společně s Vámi najdeme vhodný způsob, jak danou situaci řešit tak, aby byly chráněny Vaše zájmy.

Poradenství Vám můžeme poskytnout zejména v těchto otázkách:

 • platnost a neplatnost ukončení pracovního poměru
 • nároky z neplatně ukončeného pracovního poměru
 • mzdové nároky
 • cestovní náhrady
 • náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele
 • konkurenční doložka, kvalifikační doložka
 • další pracovněprávní otázky


Zastoupení v pracovněprávních sporech

Pokud nedojde v případě sporu zaměstnavatele a zaměstnance k řešení dohodou, nezbývá, než řešit situaci soudně. Naše kancelář Vám v takovém případě poskytne právní pomoc počínaje jednáním s protistranou před zahájením soudního řízení, přes sepis žaloby, případně převzetí právního zastoupení žalovaného a zastupování v jednání před soudy všech stupňů, až po vymáhání pravomocně přiznaného nároku v rámci exekuce